Definitely Single BUT Definitely Happy

Originally posted on Doctor Eamer:
Sabi ng nakararami, malungkot daw maging single. Sabi pa nila, mahirap tumandang dalaga o binata. Pero bakit may mga taong kasal nga pero malungkot pa din? May mga taong may asawa at anak, pero hirap na hirap pa din sa buhay? Paano ko nga ba sisimulan ang blog na ito?…

The Man and His Words

For more than a week, I was merely feeding my eyes with the sight of this certain book’s enticing cover despite this screaming urge of picking it up from the spot where it peacefully laid. My daily routines are still the customary ones (as they are routines, right) but these past few days, they have […]