Definitely Single BUT Definitely Happy

Originally posted on Doctor Eamer:
Sabi ng nakararami, malungkot daw maging single. Sabi pa nila, mahirap tumandang dalaga o binata. Pero bakit may mga taong kasal nga pero malungkot pa din? May mga taong may asawa at anak, pero hirap na hirap pa din sa buhay? Paano ko nga ba sisimulan ang blog na ito?…

Dear Reader,

You may be living far from what you dream of and wish for – your parents can’t afford to send you to a prestigious university, you don’t have a car (even a second-hand one), the latest model of a branded phone and the like, you don’t get to eat to fancy restaurants and fast food […]