Definitely Single BUT Definitely Happy

It’s been a long time, without you my friend.
And I’ll tell you all about it when I blog here again. πŸ™‚

Oh yes hello there!
I’m back! πŸ™‚ But this time, (for the first time to note), I’ll reblog a post from an awesome blogger named Joseph. He’s got very interesting posts but why this specific one made me reblog it is because he interviewed me on this. Haha. So that’s why. But he’s really a very awesome writer and is filled with humor. And hey, he’s single. Haha. Check out his blog! πŸ™‚

Definitely Single But Definitely Happy | doctoreamer.com

Doctor Eamer

single but happy

Sabi ng nakararami, malungkot daw maging single. Sabi pa nila, mahirap tumandang dalaga o binata. Pero bakit may mga taong kasal nga pero malungkot pa din? May mga taong may asawa at anak, pero hirap na hirap pa din sa buhay?

Paano ko nga ba sisimulan ang blog na ito? Siguro basahin mo muna kung anong level ng singleness ka. Click this link. Kung nasa Level 6 at 7 ka. Para sa iyo ang #SundaySeries ko na ito.

Posible ba na single ka pero masaya ka? Hindi na kailangang pagtalunan pa ang sagot sa tanong na ito. Lahat naman posible diba? Parang ako at ikaw. May possibility.LOL!

Ano nga ba ang talagang gusto kong sabihin sa inyo? Wala actually. Kasi hindi ako ang magbabahagi ngayon sa blog ko. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Let us welcome a co-blogger of mine, Musings of Signorina. Nagkaroon ako ng ideya…

View original post 830 more words

8 thoughts on “Definitely Single BUT Definitely Happy

Let me hear you. :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s